Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี 2559 
    ข้อมูลพื้นฐาน 
 สารสนเทศปี 2559
ระบบงานโรงเรียน

เว็บแนะนำ
  สสวท.
  ข้อสอบออนไลน์ PISA
  กองทุนให้กู้ยืม (กยศ)
  DLIT
  คลังสมองครูไทย
E-learning
วีดีทัศน์
 62 ปี เตรียมฯ ปราณฯ 
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน 
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 คณิตศาสตร์


   

  
นางอุษา สอนสาย
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

    
นางเอื้อมพร นารโท
ตำแหน่ง ครู คศ.3
    
นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางสุภาพ ไสวเวียง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
   
นางสาวเจมจิรา หินแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวสิริธิดา เสาหงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  
นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 

             นายสิทธิโชค มะเดื่อ
               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


             นางสาวพจนีย์ แซ่ตั้ง
               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-08-30 (1110 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]