Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี   
    Sar 2562
E-learning
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 วิทยาศาสตร์ฯ


   

   
นางธนิสรา ระวังวงศ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโยี
 

     
นายนรเทพ ชนะ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   
ว่าที่ ร.ต.สมชัย นารโท
ตำแหน่ง ครู คศ.3
  
นายบรรจง มาพิจารณ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
    
นายรัชฏ์ คงกะเรียน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางวสาวี กิมใช่ย้ง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางสาวปรวรรณ อ่ำช่วย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
   

นางสาวกัลยกร ลีลาศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธาตรี ทีถนอม
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวเมริน นวลศรีทอง
ตำแหน่ง ครู 
คศ.1
   








นางสาวชลิตา แก้วคำ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
  
       นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น
            ตำแหน่ง ครู คศ.3


นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
    
นายลิขิต สาจันทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวปาริฉัตร ทีถนอม
ตำแหน่ง ครู คศ.2
  


           นายยิ่งโรจน์ เทพอาสา
              ตำแหน่ง ครู คศ.1


   



  
นางสาวอารยา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  














สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-08-30 (3599 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]