Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี 2561 
    Sar 2561
ระบบงานโรงเรียน

เว็บแนะนำ
  สสวท.
  ข้อสอบออนไลน์ PISA
  กองทุนให้กู้ยืม (กยศ)
  DLIT
  คลังสมองครูไทย
E-learning
วีดีทัศน์
 62 ปี เตรียมฯ ปราณฯ 
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน 
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 สังคมศึกษาฯ


   

   
นายสงบ สอนสาย
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
 

   
นางสุนันทา ธนศิโรรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
     
นางดวงจิต บุญกาวิน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
  
นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
   
 
นางสาวจตุพร พึ่งพงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาววนัสกรณ์ คงศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
  
ครูวุฒิพงษ์ คีรีวัฒน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
   
นายเสฏฐวุฒิ ใจงาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  
 
นางสาวอุมาพร เรืองโรจน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-08-30 (1861 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]