Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี 2561 
    Sar 2561
ระบบงานโรงเรียน

เว็บแนะนำ
  สสวท.
  ข้อสอบออนไลน์ PISA
  กองทุนให้กู้ยืม (กยศ)
  DLIT
  คลังสมองครูไทย
E-learning
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 การงานอาชีพฯ


   

     
นายพรชัย ระวังวงศ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

    
นางสาวนวรัตน์ โรจนาคม
ตำแหน่ง ครู คศ.3
     
นายวีรวุฒิ หนูน้อย
ตำแหน่ง ครู คศ.3
   
นางสาวระริน เชืิ่อมชิต
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   

นางอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยง
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
  
นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
    
นางสาวณรรฐมน ผึ่งผาย
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 

นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
นายลิขิต สาจันทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
      


 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-08-30 (2121 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]