_PRINT 


ข่าว : โอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร์)
โอลิมปิกวิชาการ
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร์)
    ชื่นชม ยินดี การสอบผ่านค่ายโอลิมวิชาการ (คณิตศาสตร์) นางสาวพัณณิตา สันติประพุทธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่ายอบรมรอบที่ 1 กับโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมวิชาการให้มีความเข้มแข็ง

ข่าวโดย : admin
อ่าน 757 ครั้ง
วันที่ 02 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:51:51:PM