_PRINT 


ข่าว : ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อตกลงความร่วมมือ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดร.สมชัย สินแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึก📃ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 🤝ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกสาระการเรียนรู้รร. เตรียมพัฒน์ฯปราณบุรี📝🤝&กับ&🤝📝รร. เตรียมพัฒน์ฯปราณบุรี เพื่อร่วมมือกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระการเรียนรู้ 📃

ข่าวโดย : admin
อ่าน 320 ครั้ง
วันที่ 01 มกราคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:26:53:PM