_PRINT 


ข่าว : ทัศนศึกษา ม.3 ณ สยามนิรมิต
ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา ม.3 สยามนิรมิต
คณะครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนในระดับชั้น ม.3 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สยามนิรมิต กรุงเทพฯ เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

ข่าวโดย : admin
อ่าน 1054 ครั้ง
วันที่ 17 มกราคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:51:23:AM